Photoshop简单为丰满美女照片瘦身及调色文章出处:照片处理网 作者:KYOTSUI附件
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

1246407.jpg

1246408.jpg

1246409.jpg

“Photoshop简单为丰满美女照片瘦身及调色”上的43条回复

发表评论