PS打造蕾丝边框效果

作者:呱啦呱啦 教程来源:photoshop天空
这种边框效果简单好做,在制作小图片边框时效果较好。
效果图

制作过程

简单的,我们教你,深奥的,你来分享
photoshop,ps,photoshopjiao cheng ,psjiao cheng ,photoshopxia zai ,pslun tan ,fei zhu liu psjiao cheng ,fei zhu liu psruan jian ,fei zhu liu tu pian ,fei zhu liu kong jian ,qqkong jian ,qqkong jian dai ma ,qqkong jian liu yan dai ma ,qqkong jian mo kuai ,QQkong jian FLASHmo kuai ,PSzi ti ,PSbi shua

“PS打造蕾丝边框效果”上的一条回复

发表评论