PS7.0 下雨的星期天

作者:雨虹小花 教程来源:中国教程网论坛

原图与效果图

本新闻共9

在雨中散步,又会怎样?千万不要笑话,哈

本新闻共9

制作过程

本新闻共9

制作过程

本新闻共9

制做过程

本新闻共9

制做过程

本新闻共9

制做过程

本新闻共9

制做过程

本新闻共9

制做过程

简单的,我们教你,深奥的,你来分享
photoshop,ps,photoshopjiao cheng ,psjiao cheng ,photoshopxia zai ,pslun tan ,fei zhu liu psjiao cheng ,fei zhu liu psruan jian ,fei zhu liu tu pian ,fei zhu liu kong jian ,qqkong jian ,qqkong jian dai ma ,qqkong jian liu yan dai ma ,qqkong jian mo kuai ,QQkong jian FLASHmo kuai ,PSzi ti ,PSbi shua

发表评论