Photoshop制作用图片填充图片的错觉效果文章出处:网页教学网 作者:闪电儿
用两幅图片当作图案填充另一幅图片,达到一种视觉错误的感觉!用Photoshop简单实现的一个教程。希望大家有所启发!

素材
1.jpg (71.21 KB)
2007-7-31 09:00 2.jpg (80.53 KB)
2007-7-31 09:00 3.jpg (84.32 KB)
2007-7-31 09:00附件
1464.jpg

1465.jpg

1466.jpg

1467.jpg

1468.jpg

1469.jpg

1471.jpg

简单的,我们教你,深奥的,你来分享

“Photoshop制作用图片填充图片的错觉效果”上的13条回复

发表评论