PS打造折纸效果

作者:aidehua 教程来源:中国教程网论坛


大家好啊!我好久没发贴了,别以为我消失了,我在潜水哦!几分钟之前刚做了个教程!

本新闻共5


本新闻共5
本新闻共5


本新闻共5


简单的,我们教你,深奥的,你来分享
photoshop,ps,photoshopjiao cheng ,psjiao cheng ,photoshopxia zai ,pslun tan ,fei zhu liu psjiao cheng ,fei zhu liu psruan jian ,fei zhu liu tu pian ,fei zhu liu kong jian ,qqkong jian ,qqkong jian dai ma ,qqkong jian liu yan dai ma ,qqkong jian mo kuai ,QQkong jian FLASHmo kuai ,PSzi ti ,PSbi shua

发表评论