Fireworks 制作图片窗格效果

Fireworks 制作图片窗格效果 195.GIF (58.95 KB)
2007-6-11 05:36
196.GIF (69.92 KB)
2007-6-11 05:36
197.GIF (69.4 KB)
2007-6-11 05:36
198.GIF (50.85 KB)
2007-6-11 05:36
199.GIF (63.79 KB)
2007-6-11 05:36
200.GIF (40.04 KB)
2007-6-11 05:36
201.GIF (81.32 KB)
2007-6-11 05:36
202.GIF (46.47 KB)
2007-6-11 05:36
203.GIF (63.68 KB)
2007-6-11 05:36

全教程完,学完记得交作业。如果本教程对您有所帮助,请推荐给你的朋友。

【原创教程 投稿邮箱: ps@16xx8.com】

长按二维码关注我们

关注我们微博:@photoshop教程论坛

推荐教程