Photoshop动作简单打造一把折扇

作者:webkxq2007 教程来源:中国教程网论坛


先看最后效果:

本新闻共9本新闻共9本新闻共9本新闻共9本新闻共9本新闻共9本新闻共9本新闻共9

再看下最后效果:
简单的,我们教你,深奥的,你来分享,非主流照片|qqkongjian|feizhuliu|tupian|luntan|psjiaocheng|bishua|ruanjian|chajian|xiazai|psxiazai|qqkongjiandaima

发表评论