Photoshop人物脸部综合处理教程

效果图:Photoshop照片处理:美女模特照片处理思路原图


                                       


                                       


                                       


                                       


全教程完,学完记得交作业。如果本教程对您有所帮助,请推荐给你的朋友。

【原创教程 投稿邮箱: ps@16xx8.com】

长按二维码关注我们

关注我们微博:@photoshop教程论坛

推荐教程